Opće odredbe poslovanja

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA INTERNET TRGOVINE LIFTBEACH.CLUB

Stranica https://www.liftbeach.club/ može se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema Uvjetima kupnje koji su niže navedeni. Molimo Vas da pažljivo pročitate opće uvjete korištenja usluge online kupovine prije korištenja web stranice https://www.liftbeach.club/ u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda i usluga oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu i usluzi. Korištenjem https://www.liftbeach.club/ smatra se da je Korisnik upoznat sa ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Opće uvjete. Ukoliko niste suglasni s ovim Uvjetima nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda, pribavljanja informacija o istima ili bilo koju drugu svrhu.

Svi materijali koji se nalaze na https://www.liftbeach.club/ Internetskoj stranici ekskluzivno su pravo tvrtke VODENI SPORT d.o.o., Katarelac bb 23 251 Kolan, Hrvatska ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE VODENI SPORT d.o.o. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

OSNOVNI PODACI O PRODAVATELJU:

VODENI SPORT d.o.o.

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje usluga u turizmu, ugostiteljstvu i trgovini
Puno ime web shopa: LIFT
Puno ime tvrtke: VODENI SPORT d.o.o.
Sjedište: Katarelac bb, 23 251 Kolan
OIB tvrtke: 03009594647
Email tvrtke: skipag@gmail.com
MBS: 110088987
OIB: 03009594647
EUID: HRSR.110088987
Nadležni sud: Trgovački sud u Zadru
Internet adresa tvrtke: www.cable-pag.com
Internet adresa shopa: www.liftbeach.club
Broj IBAN-a: HR8824020061100918374
Naziv banke: Erste&steiermarkische Bank d.d.
Telefon tvrtke: +385 98327506
Odgovorna osoba: Marijan Maretić

Sve cijene na web shopu LIFTBEACH.CLUB su maloprodajne sa uključenim PDV-om.

Cijene i uvjeti plaćanja objavljeni na internet stranici https://www.liftbeach.club/ odnose se isključivo za kupnju preko internet trgovine https://www.liftbeach.club/ Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o obveznim odnosima.

Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS)

OPĆI UVIJETI:

1. OSNOVNE INFORMACIJE

1.1. Opći uvjeti primjenjuju se između Kupca i trgovačkog društva VODENI SPORT d.o.o. (dalje u tekstu: „Prodavatelj”), vezano uz naručivanje proizvoda od strane Kupca putem internet trgovine objavljene na internet stranici Prodavatelja (dalje u tekstu: „https://www.liftbeach.club/”).

1.2. Kupac je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti i koja je posjetitelj https://www.liftbeach.club/, te Prodavatelju preda narudžbu za kupnju pojedinog i/ili grupe proizvoda Prodavatelja, te odabere minimalno jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati kreditnom karticom, virmanom, e-bankingom ili naruči proizvod plaćanjem prilikom preuzimanja.

1.3. Svi ugovori sklopljeni između Prodavatelja i Kupca vezano uz kupnju proizvoda Prodavatelja putem https://www.liftbeach.club/ regulirani su odredbama ovih Općih uvjeta, zakonima navedenim u preambuli Općih uvjeta, kao i Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Kod potrošačkih ugovora, u slučaju nesuglasja između definicije upotrijebljene u ovim Uvjetima i zakonske definicije pojedinog pojma, primjenjuje se ona definicija koja je povoljnija za potrošača. Niti jedna odredba ovih Uvjeta ne može se tumačiti na način koji bi doveo do umanjenja i/ili ograničavanja prava potrošača danih primjenjivim propisima.

1.4. Ovi Opći uvjeti objavljeni su na internet stranici https://www.liftbeach.club/. Kupac ima mogućnost i ovlašten je pohraniti ili ispisati ove Opće uvjete na vlastitom kompjuterskom sistemu.

1.5. Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice https://www.liftbeach.club/. Korištenjem Internetske stranice Korisnici potvrđuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice https://www.liftbeach.club/ u skladu s njima. Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju s ovim Uvjetima te iste redovito provjeravaju kako bi bili upoznati sa svim pravima i obavezama.

1.6. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.

1.7. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda i/ili usluga.

1.8. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

1.9. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je dužan dati točne, potpune i važeće osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Postupanje suprotno tome, ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi https://www.liftbeach.club/.

1.10. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke VODENI SPORT d.o.o. te prihvaća da tvrtka VODENI SPORT d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

1.11. Tvrtka VODENI SPORT d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti sadržaj Općih uvjeta poslovanja, asortimana proizvoda, cijene proizvoda ili sadržaja Internetske stranice https://www.liftbeach.club/. Stoga su Korisnici dužni prije svakog korištenja Internetske stranice https://www.liftbeach.club/ pregledati sadržaj Općih uvjeta poslovanja. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na https://www.liftbeach.club/.

1.12. Korištenje Internetske stranice https://www.liftbeach.club/ isključivo je na odgovornost Korisnika. Prodavatelj se oslobađa od svake odgovornosti za štetu koja je mogla nastati prilikom posjete Internetskoj stranici https://www.liftbeach.club/ uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekidom u komunikacijskoj liniji, neovlaštenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom i slično te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje https://www.liftbeach.club/ internetske stranice. Uvjeti ovog poglavlja odnose se na cjelokupni sadržaj Internetske stranice VODENI SPORT d.o.o.

1.13. Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koje se nalaze na https://www.liftbeach.club/ Internetskoj stranici. https://www.liftbeach.club/ zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda  postavljene prema informacijama proizvođača. Svi sadržaji postavljeni na Internetskoj stranici postavljeni su kako bi kupcu olakšali izbor prilikom kupovine. Za nenamjerne greške ne odgovaramo.

2. NEVALJANOST DRUGIH UGOVORNIH UVJETA

2.1. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se kao primarni i mandatorni izvor prava kojim se regulira pravni odnos između Prodavatelja i kupca i u tom smislu imaju prevladavajući učinak u odnosu na sve druge moguće izvore, te zamjenjuju sve druge pisane ili usmene ugovore, uvjete i/ili sporazume između Prodavatelja i kupca i/ili ugovorne uvjete drugih osoba, koji odstupaju od ovih Općih uvjeta. U slučaju nesuglasja između ovih Općih uvjeta i svih drugih sporazuma Prodavatelja i kupca, ovi Opći uvjeti će imati prevladavajući učinak, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji pisani sporazum.

3. VALJANOST ODNOSA PREMA POTROŠAČIMA

3.1. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se prema svim osobama koji se u smislu zakonodavstva Republike Hrvatske smatraju Potrošačem.

4. VALJANOST ODNOSA PREMA STRANIM DRŽAVLJANIMA

4.1. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na osobe koje imaju državljanstvo različito od državljanstva Republike Hrvatske, i to bez obzira na eventualne razlike u zakonskom ili statutarnom položaju kupca, i bez obzira na njegove stvarne sposobnosti razumijevanja hrvatskog jezika na kojem su ovi Opći uvjeti sastavljeni.

4.2. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na apatride, kao i na osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava te na počasne konzule i konzulate stranih država na teritoriju Republike Hrvatske.

5. SKLAPANJE UGOVORA

5.1. Kupovina se obavlja na internet stranicama VODENI SPORT d.o.o. https://www.liftbeach.club/ ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca Kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže. Kupovinu je moguće ostvariti isključivo uz potvrdu kupca da je pročitao i razumio Uvjete korištenja te da ih prihvaća. Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. VODENI SPORT d.o.o. ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. Kupac će elektronskom poštom biti obaviješten o primitku narudžbe.

5.2. U slučaju da VODENI SPORT d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će telefonom ili elektroničkom porukom u kontakt stupiti djelatnik VODENI SPORT d.o.o. u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda istog cjenovnog ranga ili će ga obavijestiti o nemogućnosti isporuke zamjenskog, odnosno naručenog proizvoda.

5.3. Kupovina se obavlja naručivanjem dostupnih proizvoda koje Kupac bira na temelju fotografije i osnovnog opisa. Kupovina se obavlja u nekoliko jednostavnih koraka u udobnosti doma kupca, s bilo kojeg mjesta u svijetu. Narudžbu proizvoda možete obaviti nakon registracije na https://www.liftbeach.club/ klikom na poveznicu „Prijava” te klikom na „Registriraj se” i ispunjavanjem obrasca za registraciju. Na web stranici https://www.liftbeach.club/ moguće je obaviti narudžbu i kao gost. U tom slučaju će od Vas će se tražiti samo oni podaci koji su bitni za obradu narudžbe. Nakon pregleda web stranice i stavljanja proizvoda u košaricu, klikom na „Košarica” dolazite do stranice na kojoj možete odabrati način plaćanja te potvrditi da ste pročitali Uvjete prodaje i tada će Vam se otvoriti stranica na kojoj možete obaviti kupovinu kao gost upisom osobnih podataka koji su neophodni za završetak i obradu narudžbe.

6. OPĆENITO O PRIKAZU CIJENA I NAČINU PLAĆANJA

6.1. Prodavatelj se obvezuje na jasan i vidljiv način istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača. Sve iskazane cijene proizvoda su maloprodajne, izražene su u eurima (€), s uključenim porezom na dodanu vrijednost (dalje: „PDV”). Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe pojedinog proizvoda.

6.2. Proces upisivanja cijene na Internet stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške, budući se ne radi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se Prodavatelj unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Zadržavamo pravo uklanjanja bilo kojeg proizvoda s ove mrežne stranice u bilo kojem trenutku, kao i uklanjanja ili izmjene materijala ili sadržaja iste.

Cijena proizvoda bit će ona koja je navedena u svakom trenutku na našoj mrežnoj stranici, osim u slučaju očite pogreške. Iako poduzimamo sve kako bismo osigurali da su cijene navedene na mrežnoj stranici ispravne, može doći do pogreške. Ako otkrijemo grešku u cijeni nekog proizvoda koji ste naručili, obavijestit ćemo vas što je prije moguće i dati vam mogućnost potvrđivanja narudžbe po ispravnoj cijeni ili otkazivanja narudžbe. Ako nismo u mogućnosti da vam se javimo, narudžba će se smatrati otkazanom, a svi plaćeni iznosi bit će vam nadoknađeni u cijelosti.

Nismo dužni prodati vam neki proizvod po pogrešno navedenoj nižoj cijeni (čak i kada smo poslali Potvrdu o primitku narudžbe) ako je greška u cijeni očita i nedvojbena i mogli ste razumno shvatiti da cijena nije točna.

6.3. Sve navedene cijene na https://www.liftbeach.club/ istaknute su u eurima (€) , osim ako nije drugačije izričito navedeno. Cijene uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Cijene proizvoda ne uključuju troškove dostave, unosa, montaže, manipulativne i druge troškove zasebnih usluga.

6.4. https://www.liftbeach.club/ internet sustav omogućuje korisnicima plaćanje i kupnju putem kreditne ili debitne kartice, virmanom, uplatom u pošti, FINI, internet bankarstvom ili uplatom u banci, te plaćanjem po preuzimanju pošiljke (gotovinom) u skladu s uvjetima koji su navedeni u ovim Općim uvjetima.

6.5. Kupac je suglasan da Prodavatelj, u slučaju sumnje na zlouporabu bilo koje vrste plaćanja, može zatražiti dodatne dokaze o valjanosti takvog načina plaćanja, a u slučaju da takvi dokazi ne budu podneseni ima pravo obustaviti transakciju i otkazati narudžbu.

6.6. Kupac potvrđuje i suglasan je da njegov pružatelj usluga platnog prometa, u svrhu ispunjavanja obveza plaćanja kupaca prema Prodavatelju, može teretiti kupca transakcijskim troškovima koji nisu poznati Prodavatelju. Kupac je suglasan da sve takve troškove snosi sam.

6.7. Ukoliko je Kupac osoba koja nije državljanin jedne od država članica Europske Unije, mogućnost odbitka pretporeza prosuđuje se sukladno primjenjivim međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog ekonomskog oporezivanja. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za povrat poreza na dodanu vrijednost i ili drugih primjenjivih poreza kupca, niti preuzima nikakvu obvezu bilo koje vrste asistirati kupcu u povratu poreza na dodanu vrijednost i/ili drugih primjenjivih poreza.

6.8. U slučaju da Kupac robu namjerava uplatiti na žiro račun prodavatelja (virmanom, e-bankingom, u pošti, banci…) potrebno je izabrati opciju “plaćanje internet bankarstvom, virmanom ili općom uplatnicom”. Rok za uplatu prema takvoj narudžbi je 3 dana, nakon tog roka Prodavatelj ne garantira dobavljivost naručenih artikala. Obrada narudžbe počinje teći od trenutka vidljivosti uplate na našem računu. Ako je uplata uslijedila nakon roka, a roba je raspoloživa, pokreće se postupak dostave. Ako roba nije raspoloživa, pristupa se povratu preplaćenih sredstava uvećanih za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun u roku od najviše 30 dana od dana uplate.

6.9. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene na web shopu https://www.liftbeach.club/ bez prethodne obavijesti. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti odrediti cijenu nižu od redovne za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja, a što obuhvaća, među ostalim, akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će Kupcu biti naznačeno prije same kupovine.

6.10. Na https://www.liftbeach.club/ uz svaki proizvod prikazane su slijedeće cijene:

– cijena za jednokratno plaćanje (istaknuta cijena većeg fonta od ostalih cijena).

Uz svaku cijenu je naznačeno za koju se vrstu plaćanja odnosi.

“Uštedi” je iznos uštede za sve vrste plaćanja, odnosno razlika od najniže cijene u 30 dana prije akcije i akcijske cijene.

6.11. U košarici su prikazane cijene koje se odnose na odabranu vrstu plaćanja. Promjenom vrste plaćanja mijenjaju se i cijene koje odgovaraju odabranoj vrsti plaćanja. Uz svaki proizvod klikom na “i” prikažu se i ostale cijene za druge vrste plaćanja.

7. VRSTE PLAĆANJA

7.1. PLAĆANJE NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se platiti na transakcijski račun Prodavatelja putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja, putem opće uplatnice ili virmanom (za pravne osobe). Nakon potvrde narudžbe, https://www.liftbeach.club/ na e­mail adresu kupca dostavlja ponudu za kreiranu narudžbu, s navedenim podacima potrebnima za uplatu. Sve podatke je potrebno točno upisati i izvršiti uplatu u roku koji je naveden na narudžbi. Broj računa za uplate: Erste banka: HR8824020061100918374, model plaćanja: 00, Poziv na broj: broj Narudžbe.

7.2. PLAĆANJE KREDITNIM ILI DEBITNIM KARTICAMA

CorvusPay kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim podacima u svojstvu izvršitelja obrade te sa osobnim podacima postupa u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679 te prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka. CorvusPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka. Putem https://www.liftbeach.club/ plaćanje je moguće kreditnim i/ili debitnim karticama: American Express, MasterCard, Maestro, Diners i Visa. Prilikom plaćanja proizvoda kreditnim ili debitnim karticama kupca, istog će pružatelj platnih usluga teretiti za iznos kupoprodajne cijene i drugih pripadajućih troškova.

Po zadavanju konkretnog naloga za izvršenje plaćanja po kreditnoj ili debitnoj kartici kupca, Kupac se odriče svakog prava raskida, otkaza i/ili izmjene izvršenja konkretnog naloga za plaćanje. Ovakvo odricanje odnosni se samo na neopozivost platne transakcije i ne utječe na prava Kupca vezano uz raskid ugovora. U tom smislu Kupac je odgovoran za sve troškove i štete koje u tom pogledu mogu nastati Prodavatelju.

Kupac je odgovoran osigurati da pružatelju usluga platnog prometa kreditnih ili debitnih kartica omogući dovoljnu količinu novca za izvršenje plaćanja kupoprodajne cijene i svih drugih primjenjivih troškova. Ovaj odnos je reguliran pravilima između pružatelja platnih usluga i kupca da se pravo na isplatu koristi od strane kreditne ili debitne kartice, te da Kupac putem narudžbe dostavlja potpune i točne podatke o kreditnoj ili debitnoj kartici. U protivnom kupac je odgovoran za svu štetu i troškove koji su nastali ili mogu nastati Prodavatelju u odnosu na povredu ove obveze kupca.

7.3. PLAĆANJE POUZEĆU

Kod plaćanja kupljene robe po preuzimanju pošiljke, Kupac plaćanje može izvršiti isključivo gotovinom kuriru tvrtke ugovorne dostavne službe prilikom dostave.

8. NARUČIVANJE USLUGA I PROIZVODA

8.1. Kupac može iz dijela asortimana Prodavatelja, objavljenog na https://www.liftbeach.club/ izabrati proizvod ili grupu proizvoda za čiju kupnju je zainteresiran i to klikom na gumb “dodaj u košaricu”, te istog na taj način dodati u svoju košaricu.

8.2. Klikom na gumb “Naručite” Kupac daje neopozivu ponudu Prodavatelju za kupnju pojedinog ili grupe proizvoda. Prije zaključivanja kupovine Kupac može samostalno promijeniti stanje proizvoda ili dodavati još proizvoda u košaricu.

8.3. Kupnja ne može biti realizirana ukoliko Kupac nije potvrdio svoje slaganje s Općim uvjetima što Kupac obavlja označavanjem chesh boxa u košarici pored kojeg je naznačeno: “Ja sam pročitao i prihvaćam Uvjete i Odredbe” sa poveznicom na Uvjete korištenja.

8.4. Kupnja je valjana samo ako je narudžba uredno ispunjena i zaključena putem https://www.liftbeach.club/. To vrijedi i za dodatne zahtjeve, uvjete ili upute kupca, koji mogu biti u vezi s kupljenim sadržajem.

8.5. Kupcu je putem https://www.liftbeach.club/ omogućena kupovina proizvoda kao gost i uz registraciju.

8.6. U slučaju da Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvod zato što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije moguće naručiti od dobavljača, Prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca o tome čim to bude moguće. U slučaju obavijesti da je naručeni proizvod dostupan u produljenom roku, Kupac ima mogućnost ostati pri narudžbi, uz novi, tako naznačeni rok isporuke, ili pak otkazati narudžbu. U slučaju da Prodavatelj obavijesti Kupca da Proizvod uopće ne može naručiti od dobavljača, ugovor se raskida već samom takvom obaviješću i narudžba se otkazuje, te se ne autorizirane transakcije kreditnih ili debitnih kartica otkazuju odmah, a povrat uplaćenih sredstava, ukoliko ih je bilo, Prodavatelj će Kupcu vratiti što prije moguće, a najkasnije u roku od 7 radnih dana.

8.7. Preporuka Prodavatelja je da Kupac provjeri dostupnost proizvoda prije same narudžbe, jer postoji mogućnost da stanje na lageru nije ažurirano i da proizvod nakon narudžbe ne bude dostupan. U slučaju da se dogodi takva situacija, Prodavatelj može ponuditi Kupcu sličan proizvod koji je dostupan ili napraviti povrat sredstava na račun Kupca, te Prodavatelj nije odgovoran prema Kupcu uslijed nastale bilo koje vrste štete zbog neisporučene naručene robe.

8.8. Ukoliko Kupac odbije primiti ispravne/neoštećene proizvode koje je prethodno naručio, Prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu troškova dostave (manipulativne troškove).

9. POTVRDA PRODAVATELJA

9.1. Nakon što Kupac zaključi narudžbu, na mail upisan u narudžbi će na trajnom mediju (pdf dokumentu) dobiti narudžbu i upute za jednostrani raskid ugovora u roku do 14 dana od datuma primitka naručenog proizvoda.

9.2. Potvrda o primitku narudžbe kupca, koju Kupac zaprima putem (elektroničke pošte) maila, nakon naručivanja proizvoda putem https://www.liftbeach.club/, ne predstavlja prihvat narudžbe od strane Prodavatelja.

9.3. Prihvat narudžbe kupca od strane Prodavatelja uslijediti će jedino ako je u potpunosti, i bez ikakvih rezervi zajamčena isplata svih obveza plaćanja kupoprodajne cijene i svih drugih pripadajućih troškova od strane kupca (odnosno ako Prodavatelj iznimno odobri drugačije), te ukoliko je Prodavatelj potvrdio dostupnost robe sukladno elementima narudžbe kupca.

9.4. Narudžba kupca smatra se prihvaćenom od strane Prodavatelja:

a) kod kupnje uz plaćanje prije isporuke robe, u trenutku kada Prodavatelj zaprimi potvrdu plaćanja, o čemu će Kupac biti obaviješten posebnom elektroničkom porukom.

b) kod kupnje uz plaćanje prilikom isporuke robe kada Prodavatelj odobri takvu isporuku, o čemu će Kupac biti obaviješten posebnom elektroničkom porukom.

U trenutku prihvata narudžbe kupoprodajni ugovor se smatra sklopljenim među strankama putem https://www.liftbeach.club/.

Prodavatelj za svaku plaćenu isporuku kreira račun koji dostavlja kupcu na e-mail adresu navedenu u narudžbi.

9.5. Nakon prihvaćanja narudžbe kupca od strane prodavatelja, uvjeti za svaki ugovor o kupnji između kupca i Prodavatelja su fiksni i ne mogu se mijenjati, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji sporazum u pisanom obliku.

9.6. Iako ćemo uvijek učiniti sve što je moguće da bismo obradili sve narudžbe, postoje izvanredne okolnosti koje nas tjeraju da odbijemo obraditi narudžbu nakon što smo poslali Potvrdu o primitku narudžbe. Zadržavamo pravo da to učinimo u bilo kojem trenutku.

10. DOSTAVA

10.1. Prodavatelj je dužan dostaviti naručenu robu na adresu koju je Kupac naveo u Narudžbi kupca poslane putem internet trgovine https://www.liftbeach.club/. Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt, ukoliko prilaz do objekta nije slobodan, dostava se vrši do najbliže točke na kojoj je istovar moguć. Dostavna služba ne unosi robu niti je nosi na kat. Dostava se vrši isključivo na području Republike Hrvatske.

10.2. Okvirni rok isporuke, artikala koji su na zalihi, iznosi od 2 do 7 radnih dana a za otoke taj rok može biti i veći zbog objektivnih razloga i voznog reda dostavnih službi na otoke. Rok počinje teći od trenutka kada Prodavatelj zaprimi uplatu na žiro račun ili kada se autorizira transakciju kreditnih ili debitnih kartica. Cijena troškova dostave vidljiva je u košarici, a besplatna je na području RH za iznos pojedinačne kupovine veći od 200€. Za proizvode koji nisu na zalihi, a naručuju se, Prodavatelj dogovara okvirni termin isporuke s kupcem prema uobičajenim terminima isporuke od strane dobavljača.

10.3. Prodavatelj je odgovoran za pravovremeno i uredno otpremanje robe iz svojih poslovnih jedinica i isporuke dostavljača, ali nije odgovoran za kašnjenja uzrokovanih brodarskim uslugama, višu silu, kao i za sve slučajeve nemogućnosti i/ili kašnjenja isporuke za koje odgovaraju kurirske službe.

10.4. Ukoliko isporuka kupljene robe nije moguća, na adresi koju je Kupac naznačio, zbog toga što se Kupac u dogovorenom terminu ne nalazi na naznačenoj adresi, iz njemu poznatih razloga, troškove sljedeće isporuke, kao i sve druge moguće troškove zbog neuspjele isporuke snosi isključivo Kupac.

10.5. U slučaju neuspjele dostave, kako je to definirano točkom 10.4. ovih Općih uvjeta, ukoliko se proizvod ne preuzme, a Kupac nije obavijestio Prodavatelja o tome pisanim putem , Prodavatelj ima pravo uskladištiti robu po svom izboru na rizik kupca uz obračunavanje troškova skladištenja u iznosu od 3% iznosa računa (uvećano za pripadajući PDV) po započetom mjesecu i inzistirati na ispunjenju ugovora ili, nakon određivanja naknadnog roka od 15 dana raskinuti ugovor i robu dalje prodati trećim osobama, pri čemu je Kupac obvezan platiti naknadu skladištenja i manipulativnih troškova.

10.6. Prilikom preuzimanja pošiljke Kupac je dužan pregledati pošiljku s vanjskih strana i provjerite da nema fizičkih oštećenja na ambalaži ili proizvodu.

Ako je pošiljka neoštećena, samo u tom slučaju Kupac može preuzeti paket. Kupac je dužan odbiti primitak pošiljke koja ima vidljiva oštećenja. Ako Kupac ipak želi preuzeti takav uređaj obavezno od kurira na licu mjesta mora zatražiti zapisnik o oštećenju s opisom oštećenja kojeg mu kurir treba potpisati i koji je temelj za obeštećenje a dostavljač treba napraviti fotografije vidljivih oštećenja.

Nakon preuzimanja pošiljke Kupac treba raspakirati i detaljno pregledati proizvod. Ako Kupac zamijeti oštećenje na proizvodu, odmah (a najkasnije u roku do 24 sata po primitku pošiljke) treba nam poslati fotografije oštećenja i NEOŠTEĆENE AMBALAŽE na mail: skipag@gmail.com

Reklamacije za fizička oštećenja izvan roka, bez fotografija oštećenja i neoštećene ambalaže ili zapisnika o oštećenju s potpisom dostavljača NE UVAŽAVAMO.

Naknadne reklamacije za bilo kakva fizička oštećenja ne uvažavamo. Isto je navedeno i u svakoj narudžbi koju Kupac neposredno nakon narudžbe primi na mail.

10.7. Proizvod se smatra isporučenim kada Kupac ili od kupca ovlaštena osoba potpiše pisanu potvrdu o preuzimanju, te istu preda dostavnoj službi.

10.8. Prodavatelj može, u slučaju uočenih problema s izvršavanjem obveze plaćanja kupca, otpremu robe po vlastitom nahođenju otkazati ili odgoditi do potpunog izvršenja obveza plaćanja od strane kupca.

10.9. Zbog izvanrednih okolnosti moguće je da Prodavatelj neke od naručenih Proizvoda neće moći isporučiti. U tom slučaju Kupac će o tome bez odgode biti obaviješten putem elektronske pošte ili telefonom te će Prodavatelj u roku od 2 radna dana vratiti uplaćeni iznos.

10.10. Ukoliko Kupac odbije primiti ispravne/neoštećene proizvode koje je prethodno naručio, Prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu troškova dostave (manipulativne troškove).

10.11. U slučaju osobnog preuzimanja proizvoda, proizvode nije moguće podići odmah po uplati, potrebno je pričekati obavijest Prodavatelja da su proizvodi spremni za preuzimanje. Kupac će biti obaviješten telefonskim putem ili elektroničkom poštom da je njegova roba spremna za preuzimanje.

10.12. Kako bi se osigurala što brža dostava, isporuka narudžbi s više paketa vrši se direktno iz trgovine ili skladišta u kojem je artikl na stanju. Zato je u pojedinim situacijama moguće da naručeni artikli na isporuku idu s više različitih lokacija – u tim slučajevima možete očekivati isporuku u više paketa. Za ovakav način isporuke ne snosite nikakve dodatne troškove dostave. Ako se dogodi takva situacija preporučamo vam da pričekate nekoliko dana da stignu i ostali paketi.

11. GARANCIJA/JAMSTVO

11.1. Jamstvo za ispravnost prodane stvari (garancija) – odgovornost prodavatelja i proizvođača

1. Ova pravila ne isključuju primjenu pravila o odgovornosti prodavatelja za nedostatke stvari.

2. U jamstvu moraju biti navedena prava iz jamstva koja pripadaju kupcu, te jasno navedeno da jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama.

3. Jamstvo mora sadržavati pojedinosti koje su potrebne kupcu za ostvarivanje njegovih prava, a posebno trajanje jamstva i teritorijalno područje važenja, te ime, odnosno naziv i adresu osobe koja je izdala jamstvo.

4. Neispunjenje obveza iz stavka 2. i 3. ovoga članka ne utječe na valjanost jamstva.

11.2. Traženje popravka ili zamjene

1. Kupac može zbog neispravnosti stvari zahtijevati od prodavatelja, odnosno od proizvođača popravak ili zamjenu stvari u tijeku jamstvenog roka, bez obzira na to kad se nedostatak pojavio.

2. On ima pravo na naknadu štete koju je pretrpio zbog toga što je bio lišen uporabe stvari od trenutka traženja popravka ili zamjene do njihova izvršenja.

11.3. Produljenje jamstvenog roka

1. U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je Kupac bio lišen uporabe stvari.

2. Međutim, kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari.

3. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

11.4. Raskid ugovora i sniženje cijene

1. Ako prodavatelj ne izvrši u razumnom roku popravak ili zamjenu stvari, Kupac ima pravo na raskid ugovora ili sniženje cijene, a u svakom slučaju i pravo na popravljanje štete.

11.5. Troškovi i rizik

1. Prodavatelj, odnosno proizvođač dužan je o svom trošku prenijeti stvar do mjesta gdje se treba popraviti, odnosno zamijeniti te popravljenu, odnosno zamijenjenu stvar vratiti kupcu.
2. Za to vrijeme prodavatelj, odnosno proizvođač snosi rizik za propast ili oštećenje stvari.

12. REKLAMACIJE

12.1. Reklamaciju možete prijaviti putem maila: skipag@gmail.com. Obavezno nam navedite vaše osobne podatke, broj narudžbe i kontakt broj. Pošaljite nam i fotografije oštećenja jer ćemo jednostavnije zaključiti koji je dio došao oštećen, a ubrzati će se i proces narudžbe ukoliko je to potrebno.

12.2. Jamstvo ne pokriva kvarove nastale uslijed nestručnog rukovanja, mehaničkog oštećenja, više sile (udar groma, poplave, požara i slično).

13. IZJAVA O PRIVATNOSTI I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

13.1. Čuvanje privatnosti osobnih podataka

Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih Korisnika https://www.liftbeach.club/ stranica, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.

U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je Korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se Prodavatelju daje pravo da prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.

Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka Korisnik odabirom opcije „Plati Online” prilikom upisa osobnih podataka daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući (ali bez ograničavanja na):

– suglasnost da Prodavatelj može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te unapređenja usluga. Prodavatelj navedene podatke može davati trećima isključivo u opsegu i pod uvjetima određenima u Zakonu o zaštiti osobnih podataka te u ovim općim uvjetima korištenja i to u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zlouporaba.

– potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelja koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika.

– suglasnost da mu se Prodavatelj može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi

– davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

Prodavatelj će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon isteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

Prodavatelj neće razotkriti osobne podatke Korisnika trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba.

Prodavatelj će osigurati da se osobni podaci Korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Prodavatelja.

Ukoliko Korisnici zatraže korekciju ili brisanje njihovih osobnih podataka, Prodavatelj će takve podatke izmijeniti ili ukloniti. Odabirom brisanja osobnih podataka Korisnici pristaju na to da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

Prilikom davanja osobnih podataka, Korisnici jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

13.2. Zaštita osobnih podataka i dostupnost trećim osobama

Osobni podaci Korisnika štite se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, te ih Prodavatelj neće ni na koji način učiniti dostupnim trećima. Potrebne osobne podatke prosljeđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke Vaše narudžbe ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala. Kupac ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka te se za sva pitanja u svezi zaštite osobnih podataka može obratiti voditelju zbirke osobnih podataka. Prodavatelj ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke Korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. Prodavatelj za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane koja enkripcijom štiti vaše podatke.

13.3. Stavljanje podataka korisnika na raspolaganje trećim osobama

Prodavatelj jamči da e-mail adresu i ostale podatke Korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zlouporaba. Također se izuzimaju slučajevi izričito predviđeni ovim Općim uvjetima korištenja.

13.4. KOLAČIĆI

Što je kolačić (cookie)?

Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja. Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Kako biste vidjeli postavke, odaberite preglednik koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8 te Operu ili Safari (stranice na engleskom jeziku)). Ukoliko onemogućite kolačiće, utoliko nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica.

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjanju se s vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke.

Što su stalni kolačići?

Stalni, ili spremljeni, kolačići ostaju na Vašem osobnom računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo korištenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke ”zapamtit” će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kolačići ostat će zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama.

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način, internetske stranice pohranjuju podatke koji će Vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici.

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane na Vaše računalo dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. Riječ je o primjerice pop-up oglasima, a kolačići tu imaju ulogu praćenja internetskih stranica u oglašivačke svrhe.

Koristi li https://www.liftbeach.club/ kolačiće?

Da, ova internetska stranica koristi kolačiće kako bi Vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi https://www.liftbeach.club/ ?

1. Nužno potrebni kolačići
Takvi kolačići omogućuju korištenje bitnih komponenti, potrebnih za pravilno funkcioniranje internet stranice. Bez tih kolačića većina usluga koje koristite na web stranici, ne bi radila ispravno, kao što su: prijava, kupovina idr.

2. Iskustveni kolačići
Takvi kolačići prikupljaju podatke o ponašanju korisnika na internet stranici, kako bi se poboljšale komponentne iste (npr. koji se dijelovi stranice najčešće posjećuju). Ovi kolačići ne prikupljaju podatke, putem kojih se može identificirati korisnik.

3. Funkcionalni kolačići
Takvi kolačići omogućuju internet stranici pohranjivanje postavaka na vaš preglednik, kao što su jezik, regija, ime… koji pružaju napredne peronalizirane značajke. Ovi kolačići omogućuju internet stranici praćenje vaših akcija.

4. Oglasni ili ciljani kolačići
Takve kolačiće najčešće koriste marketinške i socijalne mreže (treće strane), kako bi vam prikazale više ciljanih oglasa, ograničavaju ponavljanje oglasa ili mjere učinkovitost kampanje. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju vaše privatne podatke.

Ima li na web stranici kolačića treće strane?

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji Vam spremaju ograničene kolačiće, a isti nije postavila ova internetska stranica. Limitirani kolačići služe za nesmetano korištenje mogućnosti koje korisnicima osiguravaju jednostavan pristup sadržaju i bolje korisničko iskustvo.

Zabrana kolačića

Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete lako izbrisati (ili spriječiti) na svom računalu tako da u izborniku Alati/Opcije (Tools/Options) u svom pregledniku izaberete tu mogućnost. Dodatne informacije o upravljanju kolačićima dostupne su na stranicama preglednika koji koristite ili na www.allaboutcookies.org.

13.5. VODENI SPORT d.o.o. prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica i pri tom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju postavke kolačića koji su za to nužni, dostupne su na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html i https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

13.6. Korištenje vaših osobnih podataka

VODENI SPORT d.o.o. prikuplja vaše osobne podatke i koristi se njima kako bi održavala web stranicu i pružala vam usluge koje tražite. Vaši se osobni podaci također koriste i da bi vas informirali o ostalim proizvodima ili uslugama koje pruža https://www.liftbeach.club/. VODENI SPORT d.o.o. neće prosljeđivati podatke trećim stranama. VODENI SPORT d.o.o. neće prodavati ili iznajmljivati popise korisnika trećim  stranama, osim ako ima vaše dopuštenje. VODENI SPORT d.o.o. može vas s vremena na vrijeme kontaktirati u ime vanjskih poslovnih partnera u vezi s određenom ponudom koja bi vas mogla zanimati. Takvim trećim stranama neće biti dopušteno koristiti se vašim osobnim podacima osim u svrhu pružanja tih usluga VODENI SPORT d.o.o. te će biti obvezni čuvati povjerljivost podataka.

13.7. Sigurnost vaših osobnih podataka

VODENI SPORT d.o.o. štiti vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, uporabe ili otkrivanja. Kad se osobne informacije (kao što je broj kreditne kartice) prenose preko web stranice, štiti ih se zaštitnim kodiranjem kao što je Secure Socket Layer (SSL).

Vaši osobni podaci čuvaju se na serveru kojemu mogu pristupiti samo odabrane osobe i pružatelji usluga.

Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem naših internetskih stranica imaju svoje vlastite izjave o privatnosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima te VODENI SPORT d.o.o. nije odgovorna za način i uvjete prikupljanja i obrade od strane trećih osoba.

14. OGLAŠAVANJE

14.1. Objave Prodavatelja predstavljaju prikaz osnovnih uvjeta prodaje, osim ako Prodavatelj nije izričito naveo drugačije.

14.2. Opisi i specifikacije proizvoda dobiveni su od strane dobavljača ili su preuzeti sa službenih stranica dobavljača. Trudimo se dati što bolji i točniji opis i sliku. Unatoč tome, ne možemo garantirati da su svi navedeni podaci i slike u potpunosti točni. Ne odgovaramo za eventualne pogreške nastale u opisu proizvoda, greške prilikom štampanja te promjene cijena.

Fotografije proizvoda mogu biti dobivene od strane dobavljača ili mogu biti fotografirane u prostorijama Prodavatelja. Prodavatelj ne odgovara za moguća vizualna odstupanja u prikazu proizvoda, do kojih dođe zbog različitih zaslona uređaja na kojima se slika prikazuje ili zbog vizualnih odstupanja u odnosu na stvarni proizvod ako su slike preuzete sa internet stranica ovlaštenog uvoznika i davatelja jamstva.

14.3. U svrhu oglašavanja pojedinih proizvoda, https://www.liftbeach.club/ koristiti uslugu Google Adwords remarketinga. To je usluga koju pruža Google za ciljano oglašavanje. Usluga se koristi u svrhu oglašavanja kroz Google search, te Google Display mrežu, kupaca koji su već posjetili https://www.liftbeach.club/. Ovu uslugu možete odjaviti u Googleovim postavkama, oglasi koji se nalaze u vašem Google profilu.

14.4. Proizvodi na https://www.liftbeach.club/ koji su izložbeni primjerci su kao takvi i označeni, moguće je da su iz tog razloga na dodatnom popustu. Naručivanjem takvog proizvoda Kupac potvrđuje, da se s navedenim značajkama proizvoda u potpunosti slaže. U ovakvom primjeru Prodavatelj ne jamči dostavu u originalnoj, već u primjerenoj ambalaži. E.5.) Putem https://www.liftbeach.club/ kupcu je omogućena kupnja dijela asortimana proizvoda iz ponude Prodavatelja. Istaknute redovne i akcijske cijene na https://www.liftbeach.club/ mogu odstupati od cijena u trgovini Prodavatelja.

15. RECENZIJE PROIZVODA I USLUGA

15.1. Recenzije proizvoda i usluga potječu od Kupaca koji su proizvode ili usluge doista i kupili ili koristili.

15.2. Ostavljanje recenzije je moguće isključivo kroz profil gdje Kupac prije pisanja recenzije mora upisati svoje ime, mjesto i mail adresu nakon čega Trgovac (VODENI SPORT d.o.o.) mora potvrditi kupca da bi se recenzija prikazala na internet trgovini https://www.liftbeach.club/.

16. NEWSLETTERI

16.1. Newslettere šaljemo isključivo osobama koje su se prijavile na Newsletter. VODENI SPORT d.o.o. koristi zaprimljene osobne podatke za slanje newslettera nekoliko puta godišnje.

16.2. Prilikom prijave na newsletter odobravate korištenje vaše e-mail adrese u svrhu slanja Newslettera.

16.3. U svakom trenutku možete povući vašu privolu klikom na link: “odjava s newsletter liste” u podnožju email poruke (Newslettera) koju zaprimite od VODENI SPORT d.o.o. (https://www.liftbeach.club/). Poštivat ćemo Vašu odluku.

16.4. VODENI SPORT d.o.o. (https://www.liftbeach.club/) koristi MailChimp kao platformu za automatizaciju prijave. Nakon što se prijavite na Newsletter odmah ćete na mail dobiti zahtjev za potvrdu mail adrese. Klikom na gumb “Prijavite se” pristajete da se vaša e-mail adresa spremi u MailChimp bazi podataka kako bi bila procesirana u skladu s njihovim pravilima privatnosti i uvjetima korištenja.

17. OSTALO

17.1. Svaki ugovor sklopljen na temelju ovih Općih uvjeta će biti pohranjeni u elektronskom obliku Prodavateljevog sustava, te Kupac može pristupiti njima putem službi Prodavatelja. Potvrdom prihvaćanja ovih Općih uvjeta Kupac daje suglasnost na prikupljanje, obradu i pohranu ugovora te s njime povezanim svim relevantnim osobnim podacima (ime, prezime, adresa, OIB, i sl.).

17.2. Kupac odnosno potrošač, svoje zahtjeve, reklamacije, prigovore, izjave, kao i eventualne pohvale može dostaviti Prodavatelju pisanim putem na adresu: VODENI SPORT d.o.o., Katarelac bb, 23 251 Kolan, Hrvatska ili na mail: skipag@gmail.com

17.3. Adresa servisne službe Prodavatelja glasi: VODENI SPORT d.o.o., Katarelac bb, 23 251 Kolan, Hrvatska.

17.4. Kupac prihvaćanjem ovih općih uvjeta potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama Općih uvjeta, koje omogućuje korištenje sustava https://www.liftbeach.club/

17.5. Za ugovore sklopljene na temelju ovih Općih uvjeta primjenjuje se mjerodavno pravo prema sjedištu Prodavatelja. Primjena UN-ove Konvencije o međunarodnoj prodaji robe je isključena.

17.6. Kupac potvrđuje da je svjestan da su važeći Opći uvjeti podložni stalnim promjenama i poboljšanjima, tako da za sve buduće kupnje sam preuzima odgovornost da bude upoznat s aktualnim općim uvjetima koji se primjenjuju na https://www.liftbeach.club/

17.7. Promjene ovih uvjeta kao i odredbe ugovora sklopljenih na temelju ovih Općih uvjeta moguće su isključivo na temelju pisanog sporazuma ugovornih strana. Usmeni ugovori i/ili sporazumi nisu dopušteni.

17.8. Zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada: Elektronički uređaji sadrže nekoliko stotina različitih materijala. Neki od njih su nakon uporabnog vijeka uređaja ponovno iskoristivi, no mnoge tvari mogu biti vrlo štetne ako se s elektroničkim otpadom postupa nepravilno. Kako bi se spriječio štetan utjecaj tih tvari na okoliš i zdravlje ljudi, vrlo je bitno da se EE otpad sakuplja odvojeno od komunalnog otpada i zatim zbrinjava na ekološki prihvatljiv način; Kako se riješiti EE otpada? U Republici Hrvatskoj postoji organizirani besplatni sustav zbrinjavanja EE otpada putem ovlaštenih sakupljača. Dovoljno je nazvati besplatni broj 0800 444 110 ili poslati SMS na 098 444 110 i ukoliko imate više od 30 kg EE otpada, ovlašteni sakupljač će ga preuzeti na Vašoj adresi. Na istom ćete broju dobiti sve potrebne dodatne informacije. Nalog možete dati i na web stranici www.eeotpad.com, te putem elektroničke pošte prijava@eeotpad.com. EE otpad možete i osobno odvesti u najbliže reciklažno dvorište.

18. RJEŠAVANJE SPOROVA

18.1. U slučaju spora, sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova ( NN br. 121/16), predlažemo alternativno rješavanje spora pred jednim od tijela određenih za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koji djeluju u Republici Hrvatskoj, npr:

– Centrom za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za mirenje, Zagreb, Teslina 1/I, info@mirenje.hr
– Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2., sudcasti@hgk.hr
– Centrom za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Zagreb, Radnička cesta 52/1, hup@hup.hr
– Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2

18.2. Online rješavanje sporova:

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta Kupac može pristupiti putem poveznice: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.

To znači da problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Sve sporove Prodavatelj i Kupac će nastojati riješiti mirnim putem, a u slučaju neuspjeha nadležan je sud prema mjestu sjedišta Prodavatelja.

18.3. Potrošači mogu više informacija o svojim pravima i načinima ostvarivanja istih saznati na stranicama tijela koja pružaju pomoć i savjetodavne usluge potrošačima u Republici Hrvatskoj, kao što su:

a) Europski potrošački centar Republika Hrvatska http://ecc-croatia.hr
b) Hrvatska udruga za zaštitu potrošača http://www.huzp.hr
c) POTROŠAČ Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske https://www.potrosac.hr
d) RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA https://www.rozp.hr

19. OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 19./2022.), možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte kao i u poslovnim prostorijama /trgovinama u kojima se nalazite. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama/trgovinama, trgovac je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak .

Ostali načini podnošenja prigovora:

• Na adresu: VODENI SPORT d.o.o., Katarelac bb, 23 251 Kolan, Hrvatska

• Na e-mail adresu: skipag@gmail.com

Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 6. Zakona o zaštiti potrošača potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog.

Odgovor na Vaš prigovor u kojem ćemo se jasno izjasniti da li prihvaćamo osnovanost Vašeg prigovora zakonski ćemo Vam dati u pisanom obliku ili poslati na Vašu mail adresu najkasnije u roku do 15 dana od dana primitka prigovora.

keyboard_arrow_up